You are here: Littera Translations

 
 

Din språkrådgiver

 

Littera Translations – Gir mening til ordene dine!

LitteraTranslations er språktjenesteleverandør med et dynamisk nettverk av høyt kvalifiserte oversettere, tekniske forfattere, tolker, språkvaskere og korrekturlesere. Vi tilbyr alle oversettelsesrelaterte tjenester, med hovedfokus på skandinaviske, finsk-ugriske, baltiske og slaviske språk.

Vi spesialiserer oss dessuten i å organisere språkkurs utenlands for forskjellige aldersgrupper: barn og voksne, firmaledere og -medarbeidere.
Språklæringskursene foregår i Storbritannia, Irland, USA, Malta, Tyskland, Østerrike, Spania, Frankrike og Italia. Vi har erfaring i å organisere språkleirer og akademiske utvekslingsprogrammer for unge studenter over hele verden.
Velkommen til LitteraTranslations!